Toggle search
Toggle location

BearingPoint, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe kendini adamıştır. İnsanlarımızı, hem onların danışmanlık işinde hem de karşılıksız sosyal girişimlerimizle sorumlu bir şekilde ve uzun vadeli sonuçlara yönelik hareket etmeye teşvik ediyoruz.

 • Desertek Sanayi Girişimi - The Desertec Industrial Initiative (Dii)

  Başta sürdürülebilir enerji ile ilgili alanlarda olmak üzere, küresel çevre sorunlarını ele alma çabalarında rol alıyoruz. Temmuz 2010'da, Desertec Industrial Initiative (Dii) katıldık.

  Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Desertec Vakfı'nın bir girişimi olan Dii, Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerinin sürdürebilir ve iklim dostu olan güneşinden ve rüzgarından yararlanıp, karbonsuz enerji üretmek ve bu enerjiyi Avrupa'ya ve üretici ülkelerine tedarik etmek icin bir çerçeve yaratmayı amaçlamaktadır.

  Desertec'in önemli ekolojik ve ekonomik potansiyele sahip, vizyoner bir girişim olduğuna inanıyoruz. Aciliyetine ve uygulanabilirliğine ikna olduğumuz bu girişimi desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.

  Asıl zorluk, önde gelen birçok uluslarötesi enerji ve teknoloji grubunun aktif olarak katıldığı bir süreci başarıyla sonuçlandırmaktır.

  BearingPointg bu girişimin ortağı olarak, yönetim yeterliliklerimizi ve operasyonel becerilerimizin yanı sıra teknoloji ve enerji sektöründeki işbirliğine dayalı uzmanlığımızı katıyoruz.

 • Biz kurumsal vatandaşlarız

  Danışmanlarımız, daha geniş bir toplumun bir parçası olduklarını asla unutmaz.

  Plan International çocuk haklarını desteklemekte ve dünya genelinde milyonlarca çocuğu açlıktan kurtarmaktadır. BearingPoint, Norveç'te ve İsviçre'de hayatları değiştiren bu hayırişine karşılıksız profesyonel destek ve bağış toplama desteği vermektedir.

  İrlanda'da, ciddi kalp sağlığı sorunlarından etkilenen kişilere eğitim, izleme ve destek sağlayan bir kuruluş olan Cardiac Risk in the Young (CRY) – hayır kurumuna karşılıksız teknik destek ve iş desteği sağlamaktayız. BearingPoint personeli, CRY’nin internet sitesini kurmuş olmanın halen geliştirmeye/iyileştirmeye devam etmenin yanı sıra, sportif ve sosyal etkinlikler ve hayırişleri gibi diğer halka açık sponsorlu etkinlikler ile bağış toplamaktadır.

  İngiltere'de Impetus Trust kurumunda liderlik rolu ile görev görüyoruz. Bu hayırseverlik girişimi öncülüğü, birçok Avrupalı ve küresel hayırseverlik yatırımı girişimlerinin artışını hızlandırmak için ücretsiz ticari ve teknik desteğimize dayanıyor. İngiltere'deki çalışanlarımız da Great Ormond Street Hospital for Children için destek sağlıyor ve bunun için bağış topluyor.

  Uzmanlarımız Fransa'da, Institut Montaigne'nin birçok çalışma grubuna (Avrupa Enerji Politikası, İşletme Okullarının Geleceği vb ile ilgili) katılmış bulunuyor. BearingPoint, ayrıca uluslararası ilişkilerdeki en büyük Fransız düşünce kuruluşu olan IFRI (Afrika'da TelekomAfrika'da ICT ve Sağlık) "Notlar" yayınında iki "bakış açısı" yayınlamıştır.

  Ayrıca, mensuplarımız, gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi uyarmaya yardımcı olarak ‘Planète Urgence’ ve çeşitliliği desteklemek ve dezavantajlı bölgelerdeki kişilerin iş bulmasına yardımcı olmak için ‘Nos quartiers ont du talent’ gibi sosyal ortaklıklarla birlikte çalışmaktadır.

  Son olarak, HyperCube Institute ile birlikte, araştırmacıların HyperCube’s teknolojisinden faydalanmalarını sağlıyoruz. HyperCube, seçkin kuruluşlarda büyük sağlık sorunlarını ele alan birçok projede uygulanmaktadır, örneğin akciğer kanseri için Gustave Roussy, sıtma için Pasteur Enstitüsü ve konjenital malformasyonlar gibi.

 • Sürdürülebilir hareket ediyoruz

  Sürdürülebilirlik, DNA'mızda var.

  Fransa'da, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini ölçmek için, Karbon Ayak İzi'mizi sürekli olarak izliyoruz. 2009 yılında, BearingPoint 510 ton Karbon Dioksit Eşdeğeri üretmiş olup üretilen Karbon Eşdeğeri çalışan başına 0.6 tondur. Aynı zamanda bir ‘Corporate Social Responsibility’ dashboard uyguluyoruz. Bu; sosyal, çevresel ve ekonomik kilit göstergelerle sürdürülebilir gelişme performansımızı izleyebilmemize yardımcı olur.

  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, faaliyetlerini ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk önleme alanlarında evrensel kabul görmüş on ilkeye uygun hale getirmeyi taahhüt eden işletmelere yönelik stratejik bir politika girişimidir. Kuruluşumuz, bu ilkelere derinden bağlıdır.